Паметник на 3 офицери, 2 подофицери и 49 редници, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.