Паметник на 24 военни чина, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и 28 – в Първата световна война 1914-1918 г.