Паметник на 22 редници, загинали в Балканската война 1912-1913 г., в Първата световна война 1914-1918 г.