Паметник на 2 подофицери и 15 редници, загинали в Първата световна война 1914-1918 г.