Паметник на 2 подофицери и 12 редници, загинали в Балканската война 1912-1913 г.