Паметник на 2 младши подофицери и 12 редници

Загинали в Балканските войни 1912-1913 г., 3 младши подофицери, 1 фелдфебел и 15 редници – загинали в Първата световна война 1914-1918 г., 1 младши подофицер – Цоло Иванов Тошев, 1 подофицер – Д. Ц. Петков и 1 редник – Цоло Цеков Цанов – загинали във Втората световна война 1939-1945 г.