Паметник на 18 редници, загинали в Сръбско-българската война 1885 г., Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.