Паметник на 13 загинали военни чина

Загинали в Балканските войни 1912-1913 г. в местността Св. Константин на 15 октомври 1912 г.