Паметник на 1 подофицер и 25 редници

Загинали в Балканските войни 1912–1913 г.