Паметник на 1 подофицер и 23 редници, загинали в Балканските войни 1912-1913 г.