Паметник на 1 оф. кандидат, 7 подофицера и 33 редници, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.