Паметник и мраморна плоча на загиналите в Отечествената война