Паметник и мраморна плоча на загиналите от с. Злато поле в Отечествената война