Паметни знаци на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг през 1991 г.

Момчилград, под.36050 и с. Садовица