Паметни плочи на загиналите от с. Владимировци в Отечествената война