Паметни плочи – (4 бр.) на загиналите от с. Бодрово във войните за освобождение на България