Паметни плочи – (2 бр.) на загиналите за Родината

Църквата