Паметна стена на артилеристите, загинали в Балканската война

Под. 54060