Паметна плоча в памет на загиналите 74 души от с. Ъглен през 1877 г.