Паметна плоча, посветена на Петко Лулов, загинал в Отечествената война