Паметна плоча на загиналите във Втората световна война