Паметна плоча на загиналите във войните през 1878 г., 1885 г. и 1912-1918 г.

центъра