Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 г.

двора на църквата „Св. Ив. Рилски“