Паметна плоча на загиналите в Отечествената война

Намира се на читалището