Паметна плоча на загиналите в Отечествената война жители на селото