Паметна плоча на загиналите в борбата против фашизма и в Отечествената война