Паметна плоча на загиналите през Балканските войни 1912-1913 г.