Паметна плоча на загиналите от в Отечествената война