Паметна плоча на загиналите от с. Злокучане в Отечествената война