Паметна плоча на загиналите от с. Житен в Сръбско- българската война