Паметна плоча на загиналите от с. Зафирово в Отечествената война