Паметна плоча на загиналите от с. Виево в Отечествената война