Паметна плоча на загиналите от с. Турян във войните през 1913-1918 г.