Паметна плоча на загиналите от с. Студена в Отечествената война