Паметна плоча на загиналите от с. Стойково във войните през 1912-1913 г. и 1915-1918 г.