Паметна плоча на загиналите от с. Сливо поле в Отечествената война