Паметна плоча на загиналите от с. Славяни във Втората световна война