Паметна плоча на загиналите от с. Розоцвет във войните през 1912-1913 г.