Паметна плоча на загиналите от с. Рогозиново през Отечествената война