Паметна плоча на загиналите от с. Правище във войните през 1912-1918 г.