Паметна плоча на загиналите от с. Полковник Серафимово в Отечествената война