Паметна плоча на загиналите от с. Подем в Отечествената война