Паметна плоча на загиналите от с. Писарово в Отечествената война