Паметна плоча на загиналите от с. Петково герои във войните през 1912 г., 1913 г., 1915 г. и 1918 г.