Паметна плоча на загиналите от с. Овчи кладенец във войните за освобождение на България