Паметна плоча на загиналите от с. Ореш в Отечествената война

Централната част