Паметна плоча на загиналите от с. Николово във войните през 1912-1918 и 1944-1945 г.