Паметна плоча на загиналите от с. Мездрия във Втората световна война