Паметна плоча на загиналите от с. Марян във войните за освобождение на България

читалището