Паметна плоча на загиналите от с. Мараш през Втората световна война